فاجعه برای عمان و برانکو | حذف تلخ از جام ملت‌ها با نتیجه ناامیدکننده