جزییات آتش سوزی بیمارستان گاندی| انتقال ۸۵بیمار به بیمارستان‌های اطراف