خبری بد برای هواداران پرسپولیس درباره سید جلال حسینی