نگاهی به جایگاه پدر در سینما و تلویزیون/کدام یک ماندگار شدند؟