رسانه اسرائیلی: حماس مذاکرات برای مبادله اسرا را تعلیق کرد