از دست ر فتن لاستیک های اتوبوس بر اثر ترکیدن در اتوبان آزادگان + فیلم