دو ساعت درگیری با کشتی جنگی آمریکایی ؛ پیروزی یمنی‌ها در جنگ نفس گیر دریایی با آمریکایی‌ها