بمباران محل استقرار نظامیان آمریکایی در «عین الاسد»