جدیدترین قیمت ماهی در بازار / ماهی سفید دریایی کیلویی چند؟ + جدول قیمت