مرگ تلخ دانش آموز گلستانی در اردوی مدرسه / کیفرخواست صادر شد + جزییات