واکنش شورای شهر تهران به اظهارات مدیر عامل شرکت مترو؛ فرافکنی نکنید!