سوال بی‌جواب هواداران پرسپولیس؛ فقط قرار بود یحیی نباشد؟