نابودی حماس هرگز به وقوع نمی‌پیوندد/ رژیم صهیونیستی، هیچ خط قرمزی را در غزه رعایت نمی‌کند