بخشی از منابع نفت خام به نیروهای مسلح رسید/ جزئیات مصوبه مجلس برای تقویت بنیه دفاعی در سال 1403