ببینید | شادی گل طارمی در جواب کری‌خوانی هواداران امارات!