از اوج‌گیری با ۲۵ جام تا اخراج‌های پی‌درپی/ مورینیو نابغه است اما آیا او را در باشگاه خود می‌خواهید؟