فیلم | سکانس خاص سریال پایتخت در ایتالیا واقعا اتفاق افتاد! | مصدومیت ۳۷ نفر در عروسی