فیلم/ شلیک تک تیرانداز سرایاالقدس به نظامیان صهیونیست