ویدیو / چپ کردن نیسان با بار پرتقال در اتوبان آزادگان شرق به غرب