ببینید | وحشت مردم در پی زلزله ۷/۲ ریشتری در مرز قرقیزستان و چین