پایان کار سارقان مسلح در دزفول / همه از این 5 مرد خشن وحشت داشتند