اعلام آمادگی یمن برای تأمین امنیت عبور و مرور دریایی در دریای سرخ