عبور کامیون از روی هواداران یک تیم لیگ حرفه‌ای + تعداد کشته‌ها و مصدومین