اتفاق جالب در آخرین تمرین تیم ملی قبل از دیدار با امارات / قلعه‌نویی ازسوی شاگردانش تشویق شد