تلاش واشنگتن برای محرمانه ماندن شمار نظامیان و تسلیحات جنگی در عراق