وزیر بهداشت: ایران رتبه نخست منطقه را در علوم پزشکی دارد