خبر خوش برای کارگران | درصد افزایش حقوق کارگران اعلام شد