کنعانی: اقدام علیه مقر موساد، تنبیه تروریست‌ها بود