ضربه واردشده به مقر تروریست‌ها فراتر از تصور بوده، از سال ۹۶ تا به امروز، سپاه به هفت اقدام تروریستی پاسخ داده