ثبت نام خودروهای برقی جدید تا پایان سال به ۱۵۰ هزار نفر می رسد / شرط اعطای یارانه نقدی به متقاضیان خودرو