یارانه نقدی این افراد حذف شد + نحوه استعلام فقط با کد ملی