معمای روزبه چشمی؛ یک هافبک ایده آل و یک مدافع ضعیف/ آنالیز دقیق برای بازگشت به تنظیمات کارخانه!