یک نظامی اسرائیلی دوست خود را کُشت / افزایش فشارهای روانی به نظامیان رژیم صهیونیستی