پایان زورگیری های وحشت آور از دختر و پسربچه ها در تهران / پلیس وارد عمل شد