نماینده سابق کُرد:کردستان از طریق شرکت ترکیه‌ای به اسرائیل نفت می‌فروشد