مدارس تهران تعطیل می‌شود؟ اعلام زمان برگزاری جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا