رفتار غیرحرفه‌ای یک نفر در پرسپولیس/ رمزگشایی از بهانه‌تراشی در دوران غیبت گل‌محمدی