رونمایی از چهره جدید بافت های فرسوده در دهه فجر / صرف هزینه ۱۰۰۰ میلیاردی برای بهسازی معابر