انتقاد شدید از مزد و حق مسکن منطقه‌ای / دولت‌ اقدامی برای تحکیم پایه‌های حقوق کارگران نمی‌کند