این غذا هم لاغر می‌کند هم برای درمان حساسیت فصلی مناسب است