جزئیات تازه از سرداری که امروز به شهادت رسید | حاجی، کابوس نیروهای آمریکایی بود | از اسارت به دست جبهه النصره تا شهادت توسط رژیم صهیونیستی