عکس/ حضور وزیر کشور در بهره برداری از بوستان برکت مشهد