جزئیات عملیات پیش‌دستانه ایران علیه تروریست‌ها در پاکستان