عملیات سپاه ضربه‌ای راهبردی به امنیت تروریست‌ها در منطقه وارد کرد