تصاویری از آتش سوزی در چین | یک مهدکودک و مدرسه ابتدایی در آتش سوخت | ۱۳ نفر جان باختند