وقتی صدای فریاد قلعه‌نویی به آسمان رفت/ امیرخان انتظار چنین اشتباهی را نداشت!