نمایش اجرای عملیاتی سامانه «۹ دی» برای اولین بار در رزمایش مدافعان آسمان ولایت