اجرای رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1402