مقام سابق پاکستان: جیش العدل مهره آمریکا است/ ایران باید از طریق دیپلماتیک بحران را حل می‌کرد