آمریکا قطعنامه‌ای موقت برای جلوگیری از تعطیلی دولت تصویب کرد